RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження  03056 Київ, Борщагівська, 145

4. Ідентифікаційний код юридичної особи  23734213

5. Міжміський код та телефон, факс  457-80-80, 457-80-80

6. Адреса електронної пошти   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку  Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.10.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Паламарчук Вадим Миколайович

-

0

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 16.10.2019 року, протоколом №16102019/2, припинено повноваження Паламарчука Вадима Миколайовича як Голови Наглядової ради Товариства 16.10.2019 року за власним бажанням.

Паламарчук Вадим Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) - незалежний директор.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посаду Члена Наглядової ради Товариства займав з 23.02.2018 року по 22.08.2018 року. 22.08.2018 року рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.08.2018 року, протоколом №48, був обраний до складу Наглядової ради Товариства. З 28.08.2018 року рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №№270818/1 від 27.08.2018 року) обраний на посаду Голови Наглядової ради, яку займав до припинення повноважень 16.10.2019 року. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 28.10.2003 - 16.06.2015 - ТОВ "Європа-Авто", директор; 18.06.2015 - 29.01.2016, Державне підприємство "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної ради України", начальник центру реалізації товару; 04.02.2016 - по теперішній час, ТОВ "КЛІНІКАЛ ТРАЙЛ ЛОДЖИСТІК УКРАЇНА", директор. З 23.02.2018 року по 27.08.2018 року - Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ". З 28.08.2018 року по 16.10.2019 року - Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ".

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Наглядової ради Товариства від 16.10.2019 року, протокол №16102019/2, на підставі заяви Паламарчука Вадима Миколайовича.

16.10.2019

обрано

Голова Наглядової Ради

Парфенюк Сергій Сергійович

-

0

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 16.10.2019 року, протоколом №16102019/2, Головою Наглядової ради Товариства обрано Парфенюка Сергія Сергійовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 17.10.2019 року.

Парфенюк Сергій Сергійович - член Наглядової ради - представник акціонера Департамент поліції охорони. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду Голови Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Наглядової ради Товариства від 16.10.2019 року, протокол №16102019/2. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 26.12.2011 - 20.06.2014 Приватне акціонерне товариство "Український страховий капітал", Голова Правління; 03.03.2015 - 04.03.2015 - Приватне акціонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанія", Радник Генерального директора; 05.03.2015 - по 16.08.2018 - Приватне акціонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанія", Генеральний директор, з 21.08.2018 року по теперішній час заступник начальника Департаменту поліції охорони. 22.08.2018 року рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.08.2018 року, протоколом №48, був обраний до складу Наглядової ради Товариства. 16.10.2019 року рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №16102019/2 від 16.10.2019 року) обраний на посаду Голови Наглядової ради.

Новини компанії

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у...
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ...
Особлива інформація емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 2. Організаційно-правова форма: Приватне...
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у...